Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie jest szkołą prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciel Dziecka w Głotowie. Stowarzyszenie zostało założone przez rodziców i nauczycieli na wieść o likwidacji publicznej placówki. Szkoła rozpoczęła swoja działalność 1 września 2002 roku.
Dyrektorem szkoły została pani mgr Ewa Łukaszun i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. NSP jest placówką, w której uczą się dzieci od oddziału przedszkolnego do klasy siódmej (a niedługo również ósmej).

Nasze kola zainteresowań

Oddział Przedszkolny
Nauczanie zintegrowane kl. 1-3
Szkoła Podstawowa kl. 4-8

Poznaj naszą wyjątkową szkołę!

historia

KALENDARIUM GŁOTOWA

 • XIII w. – wzniesienie drewnianego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja.
 • 1290 r. – pierwsza wzmianka o Głotowie
 • 1300 r. – Głotowo zostało najechane przez Litwinów.
 • 12 marca 1313 r. biskup Eberhard z Nysy nadał Głotowu przywilej lokacyjny, a w nim 90 łanów.
 • Połowa XIV w. – wzniesienie murowanej świątyni, w miejscu odnalezienia kielicha liturgicznego wraz z Eucharystią. Od tego czasu Głotowo odwiedzają liczni pielgrzymi.
 • Styczeń 1356 r. – spalenie Głotowa w wyniku najazdu wojsk litewskich.
 • 27 maja 1362 r. – odnowienie przywileju lokacyjnego Głotowa przez biskupa Jana Stryprocka.
 • 1709 r. – epidemia dżumy powoduje duże straty w ludności wsi i okolic.
 • 22 sierpnia 1722 r. – wmurowanie kamienia węgielnego przez biskupa Teodora Potockiego pod budowę nowego kościoła w miejscu średniowiecznej świątyni, którą poddano rozbiórce.
 • 24 lipca 1726 r. – biskup Krzysztof Andrzej Jan Szembek konsekrował nową świątynię.
 • 1878-1894 r. – budowa kaplic pamiątki Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa (Kalwaria Warmińska).
 • 18 maja 1894 – poświęcenie Kalwarii
 • 1 września 2002 roku Szkoła rozpoczęła swoja działalność
Zobacz nasze aktualne działania na Profilu Facebook!