O szkole

Home / Z życia szkoły / O szkole

W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. Trzech nauczycieli pracuje na pełnych etatach pozostali zatrudnieni są w niepełnym wymiarze. Szkoła utrzymywana jest z subwencji oświatowych przekazywanych przez Urząd Miasta Dobre Miasto. Są to zbyt małe środki na utrzymanie placówki, dlatego Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę musi pozyskiwać dodatkowe fundusze.
Stowarzyszenie podczas wakacji prowadzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z którego dochody w całości przekazywane są na prowadzenie NSP. Pani prezes Ewa Łukaszun wraz z zarządem również wspiera szkołę pozyskując fundusze przez udział w różnych konkursach, pisząc projekty, wyszukując sponsorów. Szkoła oprócz tego, że pełni funkcje edukacyjną to też jest kulturalnym centrum w naszej wsi.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i członków Stowarzyszenia nasza szkoła kształci, wychowuje, uczy bezpiecznie i mądrze żyć naszych podopiecznych.

Related Posts
otwartaszkolakadra