Kadra pedagogiczna

Home / Menu / Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018:

 • edukacja wczesnoszkolna – Wioletta Bednarska, Joanna Zarzycka, Elżbieta Macutkiewicz, Anna Borowik
 • język polski – Katarzyna Wawirowicz
 • język angielski – Danuta Narwojsz
 • język niemiecki – Monika Różanowska-Pytlarczyk
 • język mniejszości narodowej – Monika Różanowska-Pytlarczyk
 • matematyka – Jacek Włodarski, Katarzyna Włodarska
 • informatyka – Paweł Pytlarczyk
 • przyroda – Joanna Zarzycka
 • fizyka – Katarzyna Włodarska
 • chemia – Monika Stepaniuk
 • historia – Dariusz Ślimak
 • biologia – Monika Stepaniuk
 • religia – Agnieszka Łukasiak
 • geografia – Monika Stepaniuk
 • plastyka – Gabriela Teofilak
 • muzyka – Patryk Walinowicz
 • zajęcia techniczne – Katarzyna Włodarska
 • wychowanie fizyczne – Ewa Łukaszun
 • wychowanie do życia – Anna Borowik
 • logopeda – Wioletta Bednarska

kadra

historiad1